Actievoorwaarden Aangenaam Klassiek voor Pasen actie

Algemene actievoorwaarden Aangenaam Klassiek voor Pasen – actie

 1. Dit reglement is van toepassing op de actie “Maak kans op een unieke Aangenaam Klassiek voor Pasen cadeaukaart t.w.v. € 50,-”, tijdens de campagne Aangenaam Klassiek voor Pasen 2019.
 2. De actie loopt van 29 maart tot en met 21 april 2019.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Nationale EntertainmentCard en gelieerde ondernemingen, medewerkers van participerende muzieklabels aan Aangenaam Klassiek voor Pasen, ondernemers en medewerkers van Aangenaam Klassiek voor Pasen-winkels en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
 4. Deelname is mogelijk wanneer men een (willekeurig) product (minimaal € 15,-) aanschaft.
  Na de aankoop ontvangt de klant tijdelijk (van 29 maart t/m 21 april) gratis een unieke cd met bijzonder Paasrepertoire (OP = OP!). In deze cd zit een Aangenaam Klassiek voor Pasen cadeaukaart.
 5. Op www.aangenaamklassiek.nl/paas-actie kunt u uw contactgegevens (voornaam, achternaam, postcode, woonplaats en emailadres) en de actiecode in te vullen.
  Vervolgens het blokje actievoorwaarden accorderen dan neemt men deel aan de actie.
 6. Per emailadres mogen er maximaal twee actiecodes worden geregistreerd.
 7. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens en/of het onvolledige en/of onjuiste actiecode worden opgegeven, heeft STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 8. Ingeval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, behoudt de STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 9. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit: 10 x Aangenaam Klassiek voor Pasen cadeaukaart t.w.v. € 50,-
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De aanwijzing van de 10 winnaars geschiedt binnen drie werkdagen na 22 april 2019. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht via het emailadres dat bij inschrijving door de deelnemer is opgegeven en dienen binnen 14 dagen de prijs per email te bevestigen. Als een prijs niet door een winnaar tijdig is bevestigd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen. Bij niet-acceptatie en/of annulering van de gewonnen prijs door de winnaar, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de waarde van de prijs.
 12. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON en de Nationale EntertainmentCard om zijn of haar naam voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 13. Jouw (persoons-)gegevens worden opgenomen in de emaillijst van STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON en deze zullen niet aan andere (commerciële) partijen worden doorgegeven.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON.
 15. STEP, EEN ACTIVITEIT VAN DE STICHTING NATIONALE PLATENBON en de Nationale EntertainmentCard kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 16. Over de gewonnen prijs is de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd.